RuziŽn met vrienden en familie

Er zijn de laatste tijd meer ruzies/discussies met familieleden en/of vrienden dan voordien. CliŽnt gaat meer in conflict met familie/ vrienden dan voordien. CliŽnt raakt gemakkelijker geÔrriteerd of kwaad, vaak door het gevoel niet begrepen te worden of door achterdochtige gedachten. 

 

Hoe bevragen : Deze informatie kan verkregen worden via cliŽnt, verwijzer. en/of omgeving.

Relevante vragen :  “Heb je wel eens ruzie met vrienden/ familie?” “Waarover dan?”, “Hoe vaak gebeurd dit?”, “Gebeurd dit vaker dan vroeger? Sinds wanneer?” “Hoe verloopt zo’n ruzie?” “Wat is de oorzaak hiervan volgens jou?”