Bizar gedrag of voorkomen : bvb gedragingen, poses stellen die niet passen bij de situatie; een verwaarloosd voorkomen.

 

Hoe bevragen : afleiden uit observatie tijdens het gesprek, bevragen bij verwijzer/omgeving.